İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI

OSGB HİZMETİ

LABORATUVAR - GEZİCİ ARAÇ

GERİ
İLERİ

HEKİMBEY OSGB, GÜVENCENİZ..

Sizde İş Sağlığı ve İş Güvenliği hizmetini profesyonel, deneyimli, çözüm üreten ve uygun fiyatla en iyi firmadan almak isterseniz..

HEKİMBEY OSGB FOTOGRAFLAR

Hekimbey Sağlık Grubu olarak Çalışma Bakanlığı HİSİP PROJESİ pilot uygulamasında görev almaktayız.

Avrupa Birliğinin iş sağlığı ve güvenliği ve ILO sözleşmelerinin tüm kriterlerini sağlamak üzere altyapımızı tekrar oluşturduk.

hkmbyosgb4Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB); “İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, fiziki ve tıbbi donanıma sahip, İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin oluşturduğu özel kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır.
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ KURULABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?
OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan;
a) En az bir işyeri hekimi,
b) En az bir iş güvenliği uzmanı,
c) En az bir diğer sağlık personeli

İşyeri hekimini kısaca tanımlayacak olursak şayet; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş kişilere işyeri hekimi denmektedir. iş yeri hekiminin belli başlı sorumlulukları mevcuttur. Öyle ki bu hekimler iş yerinde ki çalışma şartları ve işçi sağlığı adına sürekli gözetim yapmalıdırlar. Bunun yanı sıra iş yeri hekiminin diğer görevlerini de şu şekilde sıralamamız mümkündür;

İşçinin aktif olarak kullanmakta olduğu kantin, yemekhane, soyunma odası, duş ve tuvaletlerinin rutin olarak kontrollerinin yapılıp sağlık şartlarına uygunluğunun test edilmesi.
İş yerinde ki risk değerlendirilmeleri kapsamında yapılan çalışmalarda yer almaktadır.
Başta gece vardiyaları olmak üzere bütün çalışanlarına belirli dönem aralıklarıyla sağlık kontrolleri yapmaktadır.
Çalışanlarına işçi sağılığı ve genel sağlık bakımları konusunda fırsat buldukça küçük çaplı eğitimlerde bulunmaktadır.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının mümkün oldukça en aza indirilmesi adına belli başlı çalışmalarda bulunur.
Gelişmekte olan teknolojiyi sağlık bakımından iş yerine adapte edebilmek adına araştırmalarda bulunur.

İş Güvenliği Uzmanı kimdir, görevleri nelerdir?

Öncelikle “İş Güvenliği Nedir?” sorusunun yanıtını hatırlayalım. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek için güvenli çalışma ortamını oluşturmalıdır. Bu ortamın hazırlanması için alınması gereken tedbirlere “İş Güvenliği” denir. İş kazaları, çalışma ve iş güvenliği, insani ve toplumsal açıdan üzerinde durulması gereken bir konudur. Aynı zamanda ekonomik yönden çok önemli bir problemdir. Bu nedenle işyerlerinde iş güvenliği uzmanları görevlendirilir.

İş güvenliği uzmanı nedir?
İş sağlığı ve iş güvenliği konularında görev yapmak üzere donanım sahibi tüm mühendislik disiplinindekiler iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabilir. Üniversitelerin fizik ve kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar ile teknik öğretmenler ve iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları iş güvenliği uzmanı olabilir. Mimar veya teknik elemanlar da iş güvenli eğitimleri sonucu sertifika alarak iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilirler…

HEKİMBEY OSGB verdiği İş Güvenliği Hizmetleri çerçevesinde çalışanların temel İSG eğitimlerini deneyimli uzman ve hekimler ile gerçekleştirir. 15 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile İSG Eğitimlerini verecek kişi ve kurumlar belirlenmiştir.

HEKİMBEY OSGB çalışanların iş ve işyeri değişikliği, uzun süreli işten uzak kalma ve kullanılan donanımın ardından, yeni çalışma koşullarına yönelik olarak eğitimler verir. Bu eğitimler düzenli aralıklarla tekrarlanır. Yeni yönetmeliğe göre tehlike sınıflarına göre eğitim saatleri ve sıklıkları da değişmiştir.

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince;
* Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat verilecek ve 3 yılda en az bir kere tekrarlanacak.
* Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat ve 2 yılda en az bir defa tekrarlanacak.
* Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat ve yılda en az bir defa tekrarlanacak.

6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu Gereği İşveren; Çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
İşe girişlerinde.
İş değişikliğinde.
İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde.
İşin devamı süresince, çalışanın durumu ve iş yerinin tehlike sınıfına göre düzenli aralıklarla.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

HEKİMBEY OSGB, uzman ve deneyimli mühendis ve teknik elemanları ile çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği açısından TS EN ISO 17025 standardı kriterlerine uygun olarak aşağıda belirtilen ölçümleri gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Ortam Gürültü Ölçümü, Gürültü Haritası
Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü
El-kol, Tüm Vücut Titreşim Ölçümü
Organik, İnorganik Gaz Ölçümü
Kişisel Gaz Maruziyet Ölçümü
Ortam Toz Ölçümü
Kişisel Toz Maruziyet Ölçümü
Aydınlatma Ölçümü
Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı)

DEĞERLERİMİZ

MİSYONUMUZ

İş kazası ve meslek hastalığı olasılıklarını en düşük seviyede tutmak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini uluslararası standartlarda gerçekleştirmektir.

VİZYONUMUZ

Kaliteden taviz vermeden toplam kalite yönetimi ilkelerini esas alarak, sürekli gelişmek, sınırsız müşteri memnuniyeti sağlamak, sektörümüzde öncü olmaktır.

TECRÜBEMİZ

Adana'nın ilk OSGB'lerinden olmamız, tüm sektörlerde en büyük şirketlerle çalışmamız, profesyonel kadromuz TECRÜBEMİZİ yansıtmaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

PLANLAMA

Hekimbey OSGB, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri işyerinde ortam gözetimleri dahilinde; takibini yapmak üzere aylık faaliyet uygulama planı, yıllık çalışma planı ve yıllık eğitim planı oluşturarak çalışanlara ve işverene sunar.

UYGULAMA

Hekimbey OSGB, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri, yapmış oldukları ortam gözetimleri neticesinde yapılan faaliyete uygun düzeltici önleyici faaliyetler sunarak sizlere tehlikelerden arındırılmış, kaliteli bir iş ortamı sunar.

DENETİM

Hekimbey OSGB, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tüm iş sağlığı ve güvenliği sürecini devamlı izler ve denetim altında tutar. Böylece tek seferlik değil, sürekli ve sürdürülebilir faaliyet gerçekleştirir.

2012 - 2016 HEKİMBEY OSGB

2500+

RİSK ANALİZİ

2500+

ACİL DURUM PLANI

7500+

EĞİTİM VE SERTİFİKA

280+

HİZMET ALAN ŞİRKET
YUKARI