İLK YARDIM EĞİTİMİ Uzman Eğitim Kadrosu
Yüksek Başarı Oranı

Eğitimlerle ilgili bilgi almak, Kurs kaydı yaptırmak için..

İLK YARDIM EĞİTİMİ ZORUNLU MU?

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Madde 19-(Madde başlığı ile birlikte değişik madde 29.07.2015) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında; a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı. Bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

Eğitime Kimler Katılabilir?

Eğitimlere, istekli ve ilkyardımcı özelliklerini taşıyabilecek tüm bireyler katılabilir. Eğitim sonunda başarılı olan katılıcımlar sertifikalı ilkyardımcı olacaktır.

Temel İlk Yardım Eğitimi

Temel ilk yardımdaki amaç, yaralıyı ve kendinizi tehlikeli bölgeden acilen uzaklaştırmak olmalıdır. Bu doğrultuda yapmanız gerekenleri ve temel ilk yardımın amacını kursumuza katılarak öğrenebilirsiniz.

Sertifika Yenileme Eğitimi

Geçerlilik süresi 3 yıl olan ilkyardımcı sertifika ve kimliği, bu sürenin bitiminden sonra en geç bir ay içinde yenilenmelidir.

İLK YARDIM KURSU, BİLMEMİZ GEREKENLER

NEDEN HEKİMBEY EĞİTİM MERKEZİ!!

Çünkü; Hekimbey olarak İşyerinize ilkyardım konusunda kendine güvenen ve sahip olduğu bilgi, beceriyi gerekli durum ve ortamlarda kullanan, sorumluluğunun bilincinde ilkyardımcılar katabilmeyi amaçlıyoruz.

İLYARDIM EĞİTİMİ

İlkyardım; kaza ya da ani hastalık durumunda sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, olay yerinde, profesyonel sağlık ekibi gelinceye kadar durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak, eldeki imkânlarla yapılan müdahalelerdir.

KAYIT EVRAKLARI

Nüfus Cüzdan Fotokopisi -2 Adet Fotoğraf -İlkyardım Sertifikası(Sadece yenileme) -İlkyardımcı Kimliği(Sadece yenileme)

EĞİTİM UYGULAMASI

lkyardım Sertifika Eğitimlerinde bir grup Bakanlıkça en fazla 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Katılımcı sayısı 20 kişiden fazla ise 2 veya daha fazla sayıda grup oluşturulur. İstendiği takdirde eğitimler tüm gruplara eş zamanlı olarak düzenlenilebilir.

EĞİTİM ÜCRETİ

Bakanlık Sertifikalı İlkyardım Eğitimlerinin ücreti Adana İl Sağlık Müdürlüğü ücret komisyonları tarafından yıllık olarak belirlenmektedir. Ayrıca eğitim ücretleri Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır.

SINAV

Katılımcılar eğitim sonunda değerlendirme sınavına tabi olurlar.Sınav tarihi kuruluşların talepleri ön planda tutularak her ilin İl Sağlık Müdürlüklerinden Kurumumuzca alınır. Müdürlüğün onay verdiği bir lokasyonda sınav gerçekleştirilir.

SERTİFİKA

Sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilmektedir. Güncelleme Eğitimleri sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenmektedir.

İLK YARDIM TANIMLARI

İş Yerimizde bulunması gereken İlk yardım Sertifikalı personel sayımız..

Çok tehlikeli işlerde 10 kişiye 1 kişi,

Tehlikeli işlerde ise 15 kişiye 1 kişi ve

Az Tehlikeli işlerde 20 Kişiye 1 kişi

  • Her türlü ani hastalık, kaza, yaralanma, afet, zehirlenme, boğulma vb. durumlarda profesyonel yardım gelene kadar tıbbı araç gereç kullanmadan, eldeki mevcut imkânlarla hasta veya yaralıya ilaçsız müdahale eden “ilkyardımcı sertifikası” almış kişiye İLKYARDIMCI denir. Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri yalnızca Sağlık Bakanlığı’ndan onay ve ruhsat almış kurumlar tarafından “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası “ bulunan eğitmenlerce verilmektedir.

NEDEN İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMALIYIM?

PRATİK UYGULAMA

Yakınlarının hayatını gerektiğinde kurtarabilmek için ne yapacağını bilmiyor musunuz ?

KALICI BİLGİ

Gerektiğinde ilk yardım uygulayabilmek için ne doğru ne yanlış karıştırıyor musunuz?

DOĞRU ADRES

Sizleride profesyonel eğitimin adresi HEKİMBEY EĞİTİM MERKEZİMİZE bekliyoruz.

Hekimbey Eğitim Merkezimizde Talep Durumunda Diğer Eğitimleride vermekteyiz.

  • Temel İSG Eğitimi

  • Risk Analizi Eğitimi

  • İSG Kurul Eğitimi

  • Elektrik İşlerinde İSG

  • Yüksekte Çalışmada İSG

  • Ergonomi Eğitimi

EĞİTİM KONULARI

İlk Yardım Hayat Kurtarır..
YUKARI