YOU ARE HERE: ANASAYFA5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Bu Kanun; sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanacak kişileri, işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, bu Kanunun uygulanması bakımından gerçek kişiler ile her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve tüzel kişiliği olmayan diğer kurum ve kuruluşları kapsar.

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu