YOU ARE HERE: ANASAYFA4857 Sayılı İş Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

 

4857 Sayılı İş Kanunu